Outsourcing/Interim support

Nyekjær Food Consult tilbyder outsourcing eller interim support til alle virksomheder indenfor fødevarekæden, omfattende fodervirksomheder, distribution, emballageindustri, fødevareindustri og handelsvirksomheder. 


Mange virksomheder kommer ofte til at stå i en situation, hvor de i en periode står uden en kvalitetschef eller -medarbejder pga. sygdom, barsel eller opsigelse. Nyekjær Food Consult kan bistå virksomheder i en periode, hvor de mangler en medarbejder i kvalitetsfunktionen. Nyekjær Food Consult vil så varetage den manglende medarbejders opgaver i en på forhånd fastlagt periode. Da vi er meget effektive, så vil opgaven ofte kunne varetages på få faste ugentlige dage. Disse opgaver gennemføres typisk med 1-3 faste ugentlige arbejdsdage på virksomheden. Virksomheden kan også stå i en situation, hvor der ikke mangler medarbejdere i kvalitetsafdelingen, men kvalitetsafdelingen er hårdt belastet i spidsperioder, og der ikke er tilstrækkeligt arbejde til at fastansætte en medarbejder. Her kunne virksomheden outsource enkelte opgaver i kvalitetsafdelingen, så Nyekjær Food Consult tager noget af belastningen. Opgaverne kunne være, men er ikke begrænset til:  

  • Gennemførelse af interne audits 
  • Opdatering af risiko- sårbarheds- og trusselanalyser 
  • Håndtering af reklamationer 
  • Forberedelse og styring af HACCP-team møder 
  • Forberedelse og styring af ledelses evalueringer 
  • Opdatering af procedurer og instruktioner