BRC Food version 9 kursus

Formål: At få et grundlæggende kendskab til BRC Food version 9 og de overordnede krav i standarden og få en fortolkning af kravene, så de kan forstås i relation til egen virksomhed. 


Målgruppe: Personer i fødevareindustrien, der arbejder med fødevaresikkerhedssystemet, og som skal sikre, at BRC Food standarden er effektivt indført på virksomheden. 

Indhold: Kravene i standarden gennemgås overordnet. Svære krav gennemgås specifikt i forhold til tolkning og forståelse, så det sikres, at deltagerne ved, hvad der kræves, så kravene bliver effektivt indført i egen virksomhed. Deltagernes specifikke spørgsmål og vanskeligheder vil blive inddraget på kurset, så det lærte, kan anvendes i det praktiske arbejde. Standardens krav til graduering, afvigelser og håndtering af afvigelser vil også blive gennemgået.

 Varighed: 1 dag 

Tidspunkt: 30. april 

Tilmeldingsfrist: 30 dage før kursusstart 

Sted: Hotel Horisont, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N 

Pris: 3.400 kr excl moms

Tilmelding på hny@nfconsult.dk