FSSC 22000 kursus – version 6 for fødevare- og emballagevirksomheder


Formål: At forstå de overordnede krav i standarden (schemet) og få en fortolkning af kravene, så de kan forstås i relation til egen virksomhed. Kurset afdækker både kravene til fødevare- og emballagevirksomheder. 

Målgruppe: Personer i fødevare- og emballageindustrien, der arbejder med fødevaresikkerhedssystemet, og som skal sikre, at FSSC 22000 er effektivt indført på virksomheden. Indhold: Kravene i schemet, herunder ISO 22000 og ISO/TS 22002 gennemgås overordnet. Svære krav gennemgås specifikt i forhold til tolkning og forståelse, så det sikres, at deltagerne ved, hvad der kræves, så kravene bliver effektivt indført i virksomheden. Deltagernes specifikke spørgsmål og vanskeligheder vil blive inddraget på kurset, så det lærte, kan anvendes i det praktiske arbejde. FSSC's krav til graduering, afvigelser og håndtering af afvigelser vil også blive gennemgået. 

Varighed: 1 dag 

Tidspunkt: 28. maj 2024 

Tilmeldingsfrist: 30 dage før kursusstart 

Sted: Hotel Horisont, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N 

Pris: 3.400 kr excl moms 

Tilmelding på hny@nfconsult.dk