Kursus i Intern audit

Formål: At gøre deltagerne i stand til at gennemføre en objektiv audit i overensstemmelse med anerkendte fødevarestandarder.


Målgruppe: Personer i fødevare-, emballage eller foderindustrien, der skal gennemføre interne audits på deres virksomhed i henhold til deres fødevaresikkerheds- og/eller kvalitetscertificering, f.eks BRC, IFS eller FSSC 22000.

 Indhold: Deltagerne lærer at planlægge, gennemføre, rapportere og følge op på en intern audit, så det sikres at audit er effektiv og resultatskabende for virksomheden. Kurset tager udgangspunkt i de anerkendte fødevaresikkerheds- og kvalitetsstandarders krav til intern audit. Kurset fokuserer på praktiske øvelser, så deltagerne kan inddrage egne erfaringer. Deltagerne lærer at planlægge og udarbejde skræddersyede tjeklister, og trænes i svære auditsituationer. Herunder trænes i auditteknikker (procesaudits, værdiskabende audits), auditors rolle under audit og effektiv spørgeteknik. Rapporteringsteknik gennemgås, så den bliver enkel og effektiv og i overensstemmelse med de kendte standarder. 

Varighed: 2 dage 

Tidspunkt: 5.-6. marts, 11.-12. juni og 29.-30. oktober 2024

Tilmeldingsfrist: 30 dage før kursusstart 

Sted: Hotel Horisont, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N 

Pris: 6.800 kr excl. moms

Tilmelding på hny@nfconsult.dk