HACCP kursus

Formål: At gøre deltagerne i stand til at opbygge HACCP-system i overensstemmelse med kravene i ISO 22000, BRC, IFS og GMP+. 

Målgruppe: Kvalitetsmedarbejdere, arbejdsledere og medarbejdere, der sidder i HACCP-teams eller arbejder med HACCP i fødevare-, emballage- eller foderindustrien. 

Indhold: Deltagerne lærer sammenhængen mellem CCP, OPRP og PRP, og de lærer de indledende trin at kende, som skal være på plads inden risikoanalysen kan gennemføres. Deltagerne lærer at afdække risikofaktorer, gennemføre risikofaktoranalyse og opstille de rigtige CCP- og OPRP-planer. Læringen sker gennem teori afledt af kravene i de kendte standarder og gennem øvelser, så deltagerne får værktøjerne ind under huden. Deltagerne vil efter kurset kende deres rolle i forhold til HACCP-team og være i stand til at udfærdige en skræddersyet risikoanalyse på egen virksomhed. 

Varighed: 2 dage 

Tidspunkt: 12.-13. marts, 18.-19. juni og 5.-6. november 2024

Tilmeldingsfrist: 30 dage før kursusstart 

Sted: Hotel Horisont, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N 

Pris: 6.800 kr excl moms

Tilmelding på hny@nfconsult.dk